Gordontraining Amsterdam

Gordon®-methode

De Gordon®-methode is ontwikkeld door de ontwikkelings-psycholoog Dr. Thomas Gordon. Deze methode is gebaseerd op de humanistische psychologie van o.a. Carl Rogers.
Belangrijke onderliggende waarde hierin is het streven naar gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekeninghoudend met de ander.

Sinds de officiële introductie van de Gordon®cursus 'Effectief omgaan met kinderen' in 1979 in Nederland, hebben 49.000 mensen (ouders, leerkrachten, leidsters kinderopvang, jongeren en leidinggevenden) kennisgemaakt met een Gordon®cursus.

Ruim een miljoen mensen in 43 landen namen de afgelopen 30 jaar deel aan één van de cursussen uit het Gordon®-programma.

Naast de oudercursus heeft Dr Gordon nog voor verschillende andere doelgroepen Gordon®cursussen ontwikkeld: volwassenen, jongeren, leraren, groepsleiding in kinderdagverblijven, beroepskrachten in zorg en welzijn en voor managers.

De stichting NET beschikt over de exclusieve rechten van het Gordon® progamma. Meer informatie over de methode en een lijst met alle erkende trainers vindt u op www.gordontraining.nl

- Veel meer over Dr. Thomas Gordon
- Citaten van Dr. Thomas Gordon

Een uitgebreide onafhankelijke beschrijving van de Gordon-cursus, de methodiek en onderbouwing is te lezen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Het NJI beoordeeld de cursus als 'Goed Onderbouwd'. "Onderzoek in 2003 in Australië toont positieve effecten in het opvoedgedrag van ouders. Ouders scoren significant hoger in luistervaardigen en conflictoplossende vaardigheden. (...) Er is sprake van verbeterde relaties tussen ouders en kind(eren) en minder ouderlijke stress."

Het RIVM noemt de cursus "Theoretisch goed onderbouwd".