Gordontraining Amsterdam

Gordontraining Amsterdam

Links

Meer informatie over Gordontrainingen in Nederland vind je op: www.gordontraining.nl
Kijk ook op de internationale site www.gordontraining.com
Lees ook over Thomas Gordon in de wikipedia encyclopedie: nl.wikipedia.org

Een uitgebreide onafhankelijke beschrijving (pdf) van de Gordon-cursus, de methodiek en onderbouwing is te lezen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut

Of bekijk de korte beschrijving op de site van het NJI.
Het RIVM noemt de cursus "Theoretisch goed onderbouwd". De Gordon-methode wordt uitgebreid besproken op de onafhankelijke site www.anababa.nl bij de diverse opvoedingsmethodes.