Gordontraining Amsterdam

Reactie van deelnemers:
"Ik kon het gelijk in praktijk brengen waardoor ik direct effect kon zien."

"Ik heb een gevoel van controle over het opvoeden gekregen die ik niet voor mogelijk had gehouden. Iedereen bij ons thuis is hier blijer van geworden."

"De kinderen worden sterker, hebben meer zelfvertrouwen, zitten lekkerder in hun vel en dat valt iedereen op ;-)"

"Ik vond het een heel erg inspirerend gedachtengoed. Ik vind het fi jn dat ik geen strenge ouder hoef te zijn om kinderen te krijgen die in balans zijn. Ik heb met plezier je cursus gevolgd en veel waardevolle dingen geleerd!!"

Lees hier meer reacties

Gordon-training voor ouders

'Effectief communiceren met kinderen'

Een praktische training/cursus voor ouders, opvoeders van kinderen van 2-18 jaar

Opvoeden valt niet altijd mee. Een goede relatie met zijn kind(eren), dat wil iedere ouder.
Toch voelen ouders zich zo nu en dan gefrustreerd en machteloos door het gedrag van hun kinderen. Ouders gebruiken vaak het systeem van belonen en straffen om hun kinderen in het gareel te houden, tot het vaak niet meer werkt. Andere ouders zijn zo toegeeflijk, dat zij op een gegeven moment zelf de verliezer zijn.

De Gordon®cursus 'Effectief omgaan met kinderen' biedt een alternatief, waarin ruimte is voor beide partijen. Effectief door betere en duidelijke communicatie en begrip voor elkaar. De cursus is gericht op het voorkómen van problemen en het oplossen van bestaande problemen.

In de cursus ligt de nadruk op:

De inhoud

Een goede relatie met kinderen wil iedereen. Maar hoe kom je tot wederzijds respect en openheid in de relatie met de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd?

Je kunt je danig gefrustreerd of machteloos voelen door het gedrag van je kinderen.
Jonge kinderen willen niet eten of niet naar bed. Oudere kinderen zijn het oneens over het tijdstip van thuiskomen na een feestje. Niet zelden leidt dit tot heftige woordenwisselingen, resulterend in oplossingen, waarbij één van beide de verliezer is. Vaak blijven beide partijen ontevreden en vol onbegrip achter.

Duidelijke communicatie kan veel problemen voorkomen. Maar duidelijk communiceren, hoe doe je dat? In de Gordon®cursus 'effectief communiceren met kinderen' kun je dat leren.

Kernthema's

Werkwijze

De Gordon®cursus is een praktische cursus. Er wordt op verschillende manieren geoefend met de theorie die de trainer aanbiedt. De ervaringen opgedaan tijdens de oefeningen (zowel in de hele groep als in twee- en drietallen) worden met de groep nabesproken.
Daarnaast krijgen de cursisten opdrachten uit het werkboek en de spellendoos - uit het cursuspakket - om thuis met de vaardigheden aan de slag te gaan. Het cursuspakket biedt ook de mogelijkheid uw gezin erbij te betrekken. De leermomenten hiervan komen weer op de volgende cursusbijeenkomst terug.

De meeste deelnemers aan de training merken na verloop van tijd dat de relatie met hun kind verbetert. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Kinderen krijgen een sterker gevoel van eigenwaarde en vaak meer zelfdiscipline.

Eerstvolgende cursussen

AMSTERDAM Locatie: Karthuizerstraat 157
- Gratis introductieavond Amsterdam 7 september 2017
- Donderdagavond Amsterdam 14 september 2017

HAARLEM Locatie Hart, Kleine Houtweg 18
- Gratis introductieavond Haarlem 11 september 2017
- Maandagavond Haarlem 18 september

ZAANDAM Locatie VUZ, Klaas Katerstraat 7b
- Woensdagavond Zaandam 20 september
- Maandagochtend Zaandam 25 september